Говорящие книги на тувинском языке в формате МР3

                   Говорящие книги на тувинском языке в формате МР3

 

        Тыва улустун тоолдары:[Электронный ресурс] говорящая книга на тувинском языке в формате MP3  / Читает Наксыл Н. Время звучания -1 час 02 мин. – ТувРСБ, 2011. – на 1 CD-R (MP3)/ - Пер. загл.  Тувинскин народные сказки.  

 1. Суттеп ижер Сумелдей
 2. Эртемниг оол
 3. Чечен-Маанай, Тенек-Дулун
 4. Чангыс тевелиг Чангыс-тас, чеди тевелиг Чеди-тас
 5. Балыкчы Багай-оол
 6. Бадарчы лама
 7. Хараган бажында дук

       

Тыва улустун тоолдары: [Электронный ресурс] говорящая книга на тувинском языке в формате MP3  / Читают Наксыл Н., Молдурушку А. Время звучания -50 мин. – ТувРСБ, 2015. – на 1 CD-R (MP3). – Пер. загл. Тувинские народные сказки.  

 1. Адыган ашак
 2. Адыш оюу курунелиг чеди куске
 3. Ак-Сагыш, Кара-Сагыш ийи алышкы
 4. Аштаан бору-биле сергежигеш
 5. Балыкчы Багай-оол
 6. Хунажык
 7. Чангыс ой аъттыг уш алышкы

     

Алдын кушкаш [Электронный ресурс] говорящая книга на тувинском языке в формате MP3 / Читают Наксыл Н. Время звучания -3 час 05 мин. – ТувРСБ, 2015. – на 1 CD-R (MP3). -  Пер. загл. Тувинские народные сказки.  

 1. Ирей кадай биле алдын кушкаш
 2. Аргалыкты биле Кужулукту
 3. Боралдай ашак
 4. Тос оолдуг Доктагана кадай
 5. Мун кара хойлуг Бумбаадай ирей
 6. Чангыс ой аъттыг уш алышкы
 7. Алдан ала чылгылыг Алаадай-Мерген
 8. Чырыы-Кулун
 9. Мегечи дилги
 10. Кушкаш биле дилги
 11. Инек-Сокпа
 12. Кускенин шинчилели
 13. Буур биле Дажырган
 14. Дилги чуге кыскыл апарганыл
 15. Кара-куш биле Бос деп одурек
 16. «Мечи» сылдыс»
 17. Теве
 18. Дорт алышкы
 19. Арзылан-Мерген
 20. Ашак болгаш эзир
 21. Харам-Хаан
 22. Кудурукпай-оол
 23. Хадын-кыс
 24. Балдыр-Бээжек
 25. Оскус-оол
 26. Моортай
 27. Арганын Ак коданы
 28. «Чеди-Хаан» сылдыс
 29. Тоолдарда билдинмес состер болгаш билиишкиннер тайылбыры